BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zgoda Leopold (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Modne słowo "biznes"
The Fashionable Word "Business"
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 81-85
Keyword
Etyka biznesu, Psychologia biznesu, Korupcja
Business ethics, Business psychology, Corruption
Note
summ.
Abstract
Autor rozważa znaczenie słowa biznes w różnych kategoriach. Nawiązuje do etyki biznesu omawiając zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i wykorzystywaniem tego pojęcia.

The author contends that when people use the word "business" in Poland today, it brings to mind scandals, double dealing, and international corruption. Meanwhile, it is high time that social consent existed for honest business. Whenever we talk about business we have in mind a social activity for which one assumes responsibility. Therefore, the author argues, internal freedom and moral responsibility, not arbitrariness and evasion, lie at the root of entrepreneurship and business in their properly understood sense. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Camus A., Eseje, PIW, Warszawa 1971.
  2. König R., Potęga i urok mody, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.
  3. Neuhaus R.J., Biznes i ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, "W drodze", Poznań 1993.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu