BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suwała Grzegorz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Jakość żywieniowa soków warzywnych w aspekcie realizacji zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze
Nutritive value of vegetable juices in the aspect of recommended daily intake values for selected nutrients
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2005, nr 1, s. 153-157, bibliografia 9 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Żywność, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Warzywa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Pierwiastki śladowe, Witaminy
Commodity science, Food commodities, Food, Food research, Food quality, Vegetables, Fruit and vegetables processing, Trace elements, Vitamins
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań wartości odżywczej soków warzywnych (marchwiowych i pomidorowych). Analizowano podstawowe składniki odżywcze (białko i węglowodany)wpływające na wartość odżywczą produktów, jak również zawartość witaminy C i wybranych substancji mineralnych (żelaza, cynku, magnezu, wapnia, potasu). Uzyskane wynki zestawiono z zalecanym przez Instytut Żywności i Żywienia dziennym zapotrzebowaniem na omawiane składniki i na tej podstawie wyznaczono pokrycie przez badane soki warzywne dziennego zapotrzebowania. Badania wykazały niską wartość kaloryczną badanych soków, a zarazem znaczące ilości witaminy C i wybranych składników mineralnych (oryg. streszcz.)

The paper presents the results of nutritive value of vegetable juices (carrot and tomato ones) research. Content of vitamin C, selected minerals (iron, zinc, magnesium, calcium and potassium), and basic components (protein and carbohydrates) that effect the energetic value of the product was analysed. Obtained results were compared with the "IZZ" recommended daily intake for selected nutrients. On the basis of this results percentage of recommended daily intake coverage was determined. The comparative analysis proved low energy value of analysed juices and high contents of vitamin C and selected minerals on the other hand. It let us state that vegetable juices are a very good offer especially for average active people. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu