BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grądek Dariusz
Title
Efektywność wydatków marketingowych
Source
Marketing w Praktyce, 2006, nr 10, s. 78-82, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Wydatki na reklamę, Planowanie strategiczne, Planowanie marketingowe, Zarządzanie marketingowe
Marketing strategy, Expenditures on advertising, Strategic planning, Marketing planning, Marketing management
Abstract
Strategia firmy, zdaniem autora, powinna odpowiadać na każde postawione pytanie, związane z modelem biznesowym danej organizacji. Wtedy przedsiębiorstwo zdobędzie przewagę konkurencyjną zaspokajając potrzeby klienta i będzie wstanie te potrzeby wykreować. Tylko wtedy osiąga ponadprzeciętne zyski za poniżej przeciętne koszty. Wszystkie inwestycje marketingowe powinny zależeć od przyjętej strategii przedsiębiorstwa, która powinna być przemyślaną wizją i planem działania oraz powinny być tak alokowane, aby charakteryzowały się najwyższą stopą zwrotu. Żeby pomóc w osiągnięciu tego celu, autor podaje 12 wskaźników przydatnych przy analizie skuteczności wydatków marketingowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P.R. Dickson, Toward a General Theory of Competitive Rationality, Journal of Marketing, 1992, vol. 56.
  2. R. Kozielski, Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu