BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Diagnozowanie stopnia partycypacji bezpośredniej pracowników
Diagnosing Direct Employee Participation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 564, s. 25-38, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Diagnozowanie organizacji, Badanie pracy
Personnel participation in management, Communication in organisation, Organisation diagnosis, Labour research
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę, rodzaje i badanie poziomu partycypacji bezpośredniej. Autor skoncentrował się na przedstawieniu technik przydatnych do jej diagnozy, oraz na potrzebach szkoleniowych w dziedzinie doskonalenia komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa.

In this paper, the author states what participation is and describes a technique for assessing the level of direct participation. The then describes the application of this technique in two different firms. The main advantage of this technique is that it is not timeconsuming. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anthony W.P. [1978], Participative Management, Addison-Wesley Publ. Co., Massachusetts.
  2. Błaszczyk B. [1984], Od współzarządzania do samorządności. Formy uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
  3. Borkowska S. [1992], Partycypacja kierownicza i jej perspektywy, "Organizacja i Kierowanie", nr 3-4.
  4. Mikuła B., Potocki A. [1997], Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
  5. Stoner J. A. F., Wankel C. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
  6. Zimniewicz K. [1991], Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu