BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Ludwik
Title
Czy istnieje teoria turystyki?
Source
Problemy Turystyki, 2005, vol. 28, nr 3-4, s. 155-167
Keyword
Turystyka, Metodologia nauki, Metody badawcze, Turyzm
Tourism, Methodology of science, Research methods, Tourism
Abstract
Celem artykułu było ustalenie, czy istnieje teoria turystyki, w tym sensie, że spełnia kryteria pozwalające ją traktować jako teorię empiryczną, a więc zaliczyć do klasy teorii, jakimi posługuje się większość empirycznych dyscyplin naukowych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonano analizy polegającej na porównaniu zbioru elementów, z których składa się teoria turystyki, z wzorcowym zestawem elementów składowych teorii, postulowanym przez metodologię. Przeprowadzona analiza pozwoliła odpowiedzieć twierdząco na pytanie postawione w tytule. Teoria turystyki spełnia wszystkie kryteria, jakie nakładają na nią założenia metodologii nauk empirycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0138-0478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu