BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Augustynowicz Sabina
Title
Odzieżówka przed wielką zmianą?
Source
Gospodarka, 1999, nr 3, s. 17-20
Keyword
Przemysł lekki, Przemysł odzieżowy, Przemysł tekstylny, Rynek odzieżowy, Rynek dóbr przemysłowych, Produkcja odzieży, Kryzys azjatycki
Light industry, Clothing industry, Textile industry, Clothing market, Industrial goods market, Clothing manufacturing, Asian crisis
Abstract
Spośród pozostałych sektorów przemysłu lekkiego sytuacja "odzieżówki" jest stosunkowo korzystna. Świadczy o tym dobra rentowność i wysoki udział eksportu w produkcji sprzedanej. Eksport ten jednak jest zdominowany przez polskie dostawy odzieży szytej na zlecenie zagranicznych firm i obecnie jego udział w produkcji sprzedanej przemysłu nie zwiększa się. Przyczyną tego jest kryzys azjatycki i rosyjski. Rośnie natomiast sukcesywnie import, zwłaszcza z Dalekiego Wschodu, stanowiący zagrożenie dla całego przemysłu tekstylnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-6381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu