BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gnela Bogusława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
"Przymusowe" przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
"Compulsory" Transformation of Registered Partnerships into Limited Partnerships
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 5-15
Keyword
Spółki komandytowe, Spółki handlowe, Kodeks handlowy, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Limited partnerships, Commercial companies, Commercial Code, Legal transformation of entities
Note
summ.
Abstract
"Procedura przekształcenia spółki jawnej na żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika tej spółki może być nazwana szczególną, ze względu na charakterystyczny dla niej sposób zainicjowania procesu przekształcenia, może być także nazwana procedurą przymusową w tym znaczeniu, że albo spółka jawna przekształci się w komandytową lub w komandytowo-akcyjną, albo zajdzie przyczyna jej rozwiązania." W artykule przeprowadzono rozważania dotyczące procedury przymusowej.

This article is devoted to a discussion of the transformation of registered partnerships into limited partnerships (or limited joint-stock partnerships) as a result of a demand for such a transformation announced by an heir of a deceased partner in the registered partnership. In accordance with the assumed view, each heir of a deceased partner in a registered partnership is entitled to this demand and this should be taken into consideration by the registered partnership (also through its transformation into a limited joint-stock partnership), unless the remaining partners pass a resolution to dissolve the partnership. In this article, the author presents a different interpretation and assumes that the aforementioned demand is vested in only those heirs w ho are specified in the partnership articles as successors to the deceased partner's place in the partnership. The author also points out other legislative imperfections applicable to this case of transformation and suggests a new interpretation of applicable legal regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Asłanowicz M., Z problematyki przekształcania, łączenia oraz podziału osobowych spółek handlowych, „PPH" 2000, nr 8, s. 31
 2. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001, s. 878
 3. Naworski J.P., Strzelczyk K., Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 187.
 4. Pabis R., Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji (cz. III), „Prawo Spółek" 2002, nr 9, s. 32.
 5. Pabis R., Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowej regulacji (cz. I),„Prawo Spółek" 2002, nr 6. s. 2-3.
 6. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 145.
 7. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, T. IV, Komentarz, do art. 459-633, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1230.
 8. Szajkowski A., Prawo spółek handlowych, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 191.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 31, poz. 359.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. nr 43, poz. 296, ze zm.
 12. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 121, poz. 769, ze zm.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694, ze zm.
 15. Witosz A., Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych – omówienia, wzory, przepisy, wskazówki praktyczne, Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 67.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu