BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Loranc Jolanta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną
Transformation of a Limited Partnership into a Limited Joint-Stock Partnership
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 17-33
Keyword
Spółki komandytowe, Spółki akcyjne, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Limited partnerships, Joint stock companies, Legal transformation of entities
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano procedurę przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. Omówiono trzy fazy przekształcania spółek handlowych: czynności przygotowawczych, właścicielska, rejestracji. W zakończeniu pracy przedstawiono skutki tego przekształcenia.

In this publication, the author presents the process of transforming a limited partnership into a limited joint-stock partnership. The transformation process has three phases: the preparatory activities phase (inter alia, preparing the transformation plan), the ownership phase (passing a resolution on transformation) and the registration phase (submission of the transformation to the register). Given the continuity principle, the change in the organisational form of conducting activities ensues without major consequences for third parties, and the limited joint-stock partnership is an attractive form for conducting business activities. Thus, other Commercial Code companies may be interested in transformation into a limited joint- -stock partnership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Jaworski L., Przekształcanie spółek kapitałowych, „Prawo Spółek" 1997, nr 7/8, s. 19 i nast.
 2. Jaworski L., Przekształcenia spółek kapitałowych, „Prawo Spółek" 1998, nr 3, s. 2.
 3. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych - objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2002, s. 888-889.
 4. Miroszewski L., Wyznaczenie biegłego rewidenta w procesie przekształcenia spółki, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, s. 31.
 5. Pabis R., Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji cz. I, „Prawo Spółek" 2002, nr 6, s. 2 i nast.
 6. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 881, i nast.
 7. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r., Kodeks handlowy, Dz.U. nr 57, poz. 502, ze zm.
 8. Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Łączenie, podział i przekształcenia spółek, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 11, s. 24.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121, poz. 592, ze zm.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (skrót k.s.h.), Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, teks jednolity Dz.U. 2001, nr 17, poz. 209, ze zm.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (skrót uor), Dz.U. nr 121, poz. 591, ze zm.
 13. Witosz A., Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 24 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu