BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukuryk Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych
Appeals against Resolutions on the Transformation of Companies According to the Commercial Companies Code
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 51-67
Keyword
Spółki handlowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Commercial companies, Legal transformation of entities
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki według kodeksu handlowego z 1934 r. Omówiono również zaskarżenie uchwały o przekształceniu w ujęciu Kodeksu spółek handlowych.

In this article, the author discusses selected aspects of the issue of challenging a resolution on the transformation of a commercial company in court. Article 567 of the Commercial Companies Code addresses this issue. This is a new regulation without a direct equivalent in the Commercial Code that was in force up to l January 2001. Numerous questions of interpretation arise from the legislative technique applied by the legislature. Indeed, in accordance with article 567 § l of the Commercial Companies Code, in order to overturn or establish the invalidity of a resolution on the transformation of the company, it is necessary to apply the regulations on appealing a resolution of the general assembly of a joint-stock company contained in articles 422-427 of the Commercial Companies Code. This reference gives rise to a host of practical problems. In this article, the author analyses in detail the premises of this case, the existence of which is an essential condition for compliance with the claim to overturn or establish the invalidity of the resolution on transformation. The author also reviews court case issues relating to, among others, the right to bring action, the manner in which the respondent company is represented, the deadline for appealing the resolution, the jurisdiction of the court and the consequences of the issued ruling. This last issue is especially key given the possibility - envisaged under article 423 § l of the Commercial Companies Code - of separate but strictly interrelated proceedings taking place simultaneously: on overturning or establishing the invalidity of the resolution on transformation; and on entering the transformed company into the register. Due to the character and size of the study, not all questions could be discussed in requisite detail. Among others, one very interesting concept was not addressed, namely the so-called non-existent resolutions concept. The article ends with a presentation of the final conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001, s. 873.
 2. Jacyszyn J., Wreczycka K., Transformacje spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Porównanie spółek osobowych, Bielsko-Biała 2001, s. 201-202.
 3. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Tom II, seria - komentarze Zakamycza, Zakamycze, Kraków 2002, s. 503-504.
 4. Kowalski S., Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - cz. I, „Monitor Prawniczy" 2003, nr 17, s. 786.
 5. Litwińska M., Kodeks spółek handlowych,Warszawa 2002, s. 1125.
 6. Miś G., Konstrukcja przekształcania spółek handlowych. Maszynopis rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kier. prof. dr hab. B. Gneli, Kraków 2003, s. 147.
 7. Naworski J.P., Strzelczyk K., Raglewski J., Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne. Tom I, Warszawa 2003, s. 804-805.
 8. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 890.
 9. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. nr 57, poz. 502, ze zm.
 10. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz, do artykułów 459-633, Warszawa 2004, s. 1131.
 11. Witosz A., Komandytariusz w procesie łączenia albo przekształcenia spółki komandytowej, „Prawo Spółek" 2003, nr 4, s. 17.
 12. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom III Komentarz, do artykułów 301-458, Warszawa 2003, s. 991.
 13. Strzępka J.A., Zielińska E., Popiołek W., Pinior P., Urbańczyk H., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2003, s. 1217.
 14. Sztyk R., Czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych [w:] Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań-Kluczbork 2001, s. 746.
 15. Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002, s. 452.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 17. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 17, poz. 209, ze zm.
 18. Witosz A., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, red. Strzępka J.A., Warszawa 2001, s. 1255.
 19. Witosz A., Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz-Katowice2001, s. 53.
 20. Wyrok SA w Gdańsku z 7 listopada 1993 r., sygn. akt I ACr 865/93, OSA 1994, nr 4, poz. 18.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2000 r., sygn. akt l CKN 1137/98, OSNC 2002, nr 3, poz. 31.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lutego 1999 r., sygn. akt II CKN 804/98, OSNC 1999, nr 10, poz. 171.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu