BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrowski Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Korupcja i jej zapobieganie. Wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda)
Corruption and its Prevention. Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 95-112
Keyword
Korupcja, Przestępstwa gospodarcze, Prawo gospodarcze
Corruption, Economic crimes, Economic law
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicje pojęcia korupcji według różnych autorów. Omówiono również sposoby i metody działań antykorupcyjnych (wręczenie kontrolne - kontrolowane).

In this article, the author discusses the economic and legal factors governing corruption in Poland. In the author's opinion, the broader enactment and application of subterfuge should play a special role in combating corruption. The difference between the proposed de lege ferenda control hand-over and the controlled hand-over regulated under the Police Act would lead foremost to circumstances in which controlled hand-over would require that law enforcement be in prior possession of reliable Information on a crime from other sources, whereas control hand-over would occur when, as a result of the police's own operational activities during an investigation at a specified public institution, a need would arise to provide benefits in order to expose the intentions of a public official and to collect evidence. The question "could we settle this in a different way?" or "how much would it cost?" does not constitute an inducement to accept benefits since a public official should be resistant to such kinds of pressure. Moreover, such behavior is not equivalent to abetment, since the latter requires direct intent. Nor can it be argued that the person who accepted the benefits would not have done so in another situation because, from a subjective point of view, there is no difference between a perpetrator being induced by a client and control hand-over. For this reason, the proposed solution does not violate the principle of fault/guilt. The liability of a public official in such a situation should be understood in terms of an inaptly attempted crime. The enactment of control hand-over should also help curtail the plague of bribery, since an official, fearing possible liability, will inform the appropriate authorities of the attempt to commit a crime. Due to the need for more determined actions in the fight against corruption, however, it is advisable to consider the creation of a special anti-corruption agency, endowed with legal competencies and accountable to the legislative authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ackerman S.-R., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Fundacja im. Stefana Batorego-Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
 2. Bereś W., Mała teoria podstępu. Prowokacja policyjna i koronny świadek, „Tygodnik Powszechny" 1992, nr 46.
 3. Bielecki Z., Fenomen korupcji - diagnoza, „Przegląd Policyjny" 2002, nr 2, s. 45.
 4. Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s. 46.
 5. Cubała A., Prowokacja dziennikarska, „PiŻ" 1995, nr 40.
 6. Gaberle A., RP - Rzeczpospolita Policyjna [dot. zakupu kontrolowanego i podsłuchu], „Gazeta Wyborcza" 1993, nr 63.
 7. Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania, „PUG" 1995, nr 2-3, s. 6.
 8. Grosse T.G., Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 47.
 9. Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 294-295.
 10. Jaroch W., Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej, „PUG” 2003, nr 4, s. 17.
 11. Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, ISP PAN, Warszawa 2004, s. 97.
 12. Kamiński A.Z., Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa, „KP” 1997, nr 6, s. 11.
 13. Kudrycka B., Przeciwdziałanie korupcji, „KP" 1997, nr l, s. 81.
 14. Kurzepa B., Podstęp przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, „Prokurator" 2001, nr 1.
 15. Łętowska E., Dobro wspólne – władza – korupcja, „KP” 1996, nr 6, s. 21-22.
 16. Marek A., Podsłuch, tajni agenci, zakup kontrolowany. Jak daleko można się posunąć?. „Rzeczpospolita” 1995, nr 188.
 17. Marszałek A., Od podsłuchu do prowokacji, „Rzeczpospolita" 1993, nr 39.
 18. Monteskiusz, O duchu praw, t. l, KiW, Warszawa 1957, s. 127.
 19. Pomorski S., Dozwolone granice prowokacji a doktryna «entrapment» (uwagi na tle prawa amerykańskiego), „PiP" 1994, nr 10.
 20. Pope J., Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, ISP, Warszawa 1999, s. 26.
 21. Pracki H., Nowe metody operacyjnego działania Policji, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 4.
 22. Ratajczak A., Jak człowiek z człowiekiem, czyli w sprawie prowokacji raz jeszcze, „Rzeczpospolita" 1992, nr 283.
 23. Ratajczak A., Przeciwko instytucji prowokatora i donosiciela, „Jurysta" 1994, nr 1.
 24. Ratajczak A., Przeciwko prowokacji, „Rzeczpospolita" 1992, nr 261.
 25. Sadurski W., W obronie prowokacji, „Rzeczpospolita" 1992, nr 250.
 26. Skorupka J., Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda, „PiP” 2003, nr 12, s. 83-84.
 27. Sławiński M., Zakup kontrolowany - otwarta droga do stosowania, „Gazeta Sądowa" 1997, nr 22.
 28. Tarchalski K., Korupcja i przywilej, Semper, Warszawa 2000, s. 49 i nast.
 29. Waltoś S., Tajny agent policji (na obrzeżach odpowiedzialności karnej), „PiP" 1993, nr 11/12.
 30. Wikariak S., Czy prowokacja ukróci łapówkarstwo? Walka z korupcją wśród policjantów, „Rzeczpospolita" 2003, nr 17.
 31. Wojciechowski J., Rola i doświadczenia Najwyższej Izby Kontroli w walce z korupcją [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 34.
 32. Zakrzewski R., “Rzeczpospolita” 1995, nr 231.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu