BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chadam Jan
Title
Modele tworzenia organizacji kapitałowych a oczekiwane efekty synergii
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 20-23
Keyword
Grupa kapitałowa, Spółki kapitałowe, Synergia
Capital group, Capital company, Synergy
Abstract
W artykule omówiono oczekiwane efekty synergii w strukturach kapitałowych znanych w polskiej gospodarce jako grupy kapitałowe. Synergia dotyczy potencjalnych dodatkowych korzyści, które są możliwe do uzyskania w momencie włączenia przedsiębiorstwa do nowej organizacji, niedostępnych natomiast dla firm działających niezależnie. Przeanalizowano trzy modele powstania grupy kapitałowej. Zwrócono uwagę, że w każdym z tych modeli potencjalne efekty synergii są różne, gdyż dotyczą różnych oczekiwań i celów, jakie towarzyszyły budowie tych organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. W. BUFFET, "The Economist", 2 września 1995.
 2. J. CHADAM, Z. PASTUSZAK, Elements of Knowledge Management in Multi-entity Organizations, "International Journal of Management and Decision Making" 2006, vol. 7, nr 1.
 3. J. CHADAM, Z. PASTUSZAK, Marketing Aspects of Knowledge-based Management in Groups of Companies: Case of Poland, "Industrial Management & Data Systems" 2005, vol. 105, nr 3-4, s. 459-475.
 4. P.C. ENSIN, Interrelationships and Horizontal Strategy to Achieve Synergy and Competitive Advantage in the Diversified Firm, "Management Decision" 1988, vol. 36, nr 10, s. 657-668.
 5. M. GOOLD, A. CAMPBELL, Taking Stock of Synergy. A Framework for Assessing Linkages Between Businesses, "Long Range Planning" 2000, vol. 33, s. 72-96.
 6. T.S. GRUCA, D. NATH, A. MEHRA, Exploiting Synergy for Competitive Advantage, "Long Range Planning" 1997, vol. 30, nr 433, s. 605-611.
 7. O.A. LAMONT, C. POLK, Does Diversification Destroy Value ? Evidence from the Industry Shock, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 63, s. 51-77.
 8. M. LEWANDOWSKI i inni, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 216.
 9. M.L. SIROWER, The Synergy Trap, Free Press, New York 1997,
 10. M. TROCKI, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 11. J.A. WEBER, U.M. DHOLAKIA, Including Marketing Synergy in Acquisition Analysis: A Step-Wise Approach, "Industrial Marketing Management" 2000, vol. 29, s. 157-177.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu