BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Piotr F.
Title
Zarządzanie bankami w aspekcie analizy rynku
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 24-27, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Otoczenie przedsiębiorstwa, Zarządzanie bankiem, Analiza rynku
Banking sector, Enterprise environment, Bank management, Market analysis
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie banków. Makrootoczenie banku to, podobnie jak w każdym innym przedsiębiorstwie, otoczenie międzynarodowe, polityczne, prawne, społeczne, demograficzne, ekonomiczne, technologiczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. DULINIEC E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 2. DYCHE J., The CRM Handbook, Addison-Wesley Information Technology Series 2001.
 3. KOSIŃSKI B., Banki u progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2002.
 4. Nastroje społeczne w październiku - komunikat z badań, CBOS, Warszawa, październik 2005.
 5. Narodowy Bank Polski, NBP, Warszawa 2005.
 6. Nowe regulacje bankowe, NBP, Warszawa 2004.
 7. OSIŃSKI J., Państwo w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, "Bank i Kredyt" 2004, nr 8.
 8. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku, GUS, Departament Statystyki Społecznej, 2005.
 9. ROMANOWSKA M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004.
 11. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, NBP, Warszawa 2004.
 12. Wiarygodny obraz rzeczywistości, Pentor, Instytut Badania Opinii i Rynku, styczeń 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu