BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Helios Joanna, Jedlecka Wioletta
Title
Ochrona przed nadmiernym importem oraz eliminacja barier w eksporcie
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 11, s. 14-19, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Import, Eksport, Ograniczenia w handlu zagranicznym, Prawo WE
Import, Export, Restrictions on foreign trade, European Community law
Abstract
Autorki piszą, że oprócz środków przeciwdziałających importowi, dokonywanemu na warunkach uznawanych za nieuczciwe, Unia Europejska w imporcie z krajów trzecich może również stosować środki ochronne wobec przywozu realizowanego „na warunkach uczciwych". W odróżnieniu od środków antydumpingowych i wyrównawczych, które przede wszystkim mają wpływ na ceny importowanych towarów, te środki pozwalają ograniczyć wielkość importu. Wprowadzenie i stosowanie środków ochronnych przed nadmiernym importem różni się od środków przeciwdziałających dumpingowi i subsydiowaniu. Jednakże te ostatnie zwalczają zachowania, które same w sobie stanowią naruszenie zasad nieuczciwej konkurencji. Tymczasem środki ochronne stosowane są przeciw importowi na warunkach, których nie można uznać za naganne, ale który wyrządza szkodę przemysłowi WE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. L. Ciamaga, Wspólna Polityka Handlowa [w:] Unia Europejska, L. Ciamaga i inni (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.118.
  2. E. Kaliszuk, Postępowania antydumpingowe i inne instrumenty protekcjonizmu warunkowego [w:] Unia Europejska, (red.) E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, t. l, IKCHZ, Warszawa 2004, s. 200.
  3. E. Kaliszuk, Rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, t. 2, IKCHZ Warszawa 2004, s. 137-138.
  4. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKCHZ, Warszawa 2001, s. 266-270.
  5. A. Marszałek, Integracja Europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 204.
  6. R. Ostrihansky, Unia Europejska. Prawo instytucjonalne, Meritum, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 814.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu