BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romowicz Mateusz
Title
Międzynarodowy Kodeks ochrony statków i obiektów portowych (Kodeks ISPS)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 11, s. 46-53, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Obrót gospodarczy, Żegluga morska, Terroryzm a gospodarka, Prawo międzynarodowe
Economic turnover, Sea navigation, Terrorism and the economy, International law
Abstract
Utworzono bardzo obszerny i skomplikowany system normatywny ochrony żeglugi morskiej i infrastruktury portowej przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz innymi czynami bezprawnymi. Wspomniany system powstał i dalej kształtuje się zgodnie z normami prawa międzynarodowego, które oddziałują na regulacje wewnętrzne państw sygnatariuszy konwencji. Ponadto Unia Europejska wprowadziła liczne regulacje mające zabezpieczyć statki i porty europejskie, które funkcjonują równolegle do regulacji prawa międzynarodowego. Autor zastanawia się, na ile stworzony na obecnym etapie system jest faktycznie skuteczny i czy nie mamy przypadkiem do czynienia z  bardzo kosztownym zbiurokratyzowanym „papierowym systemem bezpieczeństwa", który de facto nie będzie spełniał swej roli.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Duda, D. Szulc, Międzynarodowy Kodeks ochrony statków i obiektów portowych (Kodeks ISPS) Nowe standardy bezpieczeństwa na morzu i w portach, "Czas Morza" l (20), maj 2004 r.
  2. http://www.imo.org/home.asp
  3. M. H. Koziński, Nowa inspekcja morska w zakresie ochrony żeglugi i obiektów portowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej, 2005, nr 17, s. 50, 60 i 61.
  4. P. B. Stareńczak, Kodeks ISPS - Bezpieczeństwo bez utrudnień w pracy portu - rozmowa z Dariuszem Biernackim, głównym oficerem bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., "Namiary na Morze i Handel", nr 14-15/635.
  5. www.ums.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu