BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogala Elżbieta
Title
VAT od wykorzystywania na prywatne potrzeby części firmowego budynku
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 11, s. 55-57
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Dyrektywy WE, Odliczenia od podatku
Value Added Tax (VAT), Judgments of the European Court of Justice, EC directives, Tax deductible
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Autorka pisze, że opodatkowanie VAT wykorzystywania na prywatne potrzeby części wybudowanego firmowego budynku, które to wykorzystywanie jest uznawane za usługi świadczone odpłatnie na prywatne potrzeby podatnika, związane jest ściśle z uprzednim zaistnieniem prawa do odliczenia. Aby bowiem jakakolwiek nieodpłatna czynność, do której zalicza się także wykorzystywanie na prywatne potrzeby części wybudowanego firmowego budynku, została objęta VAT, jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, to podatnikowi uprzednio musiało służyć prawo do odliczeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu