BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bień Andrzej
Title
Struktura organizacyjna służb katastralnych w Polsce w okresie międzywojennym
Source
Świat Nieruchomości, 1997/1998, nr 22, s. 64-65
Keyword
Gospodarka gruntami, Okres międzywojenny, Podatek katastralny
Land economy, Inter-war period, Ad valorem tax
Abstract
W okresie międzywojennym służby katastralne znajdowały się w strukturze organizacyjnej aparatu skarbowego. W opracowaniu omówiono organizację służb katastralnych na szczeblu centralnym w Ministerstwie Skarbu, w izbach skarbowych, tj. skarbowych władzach II instancji, oraz na szczeblu najniższym, tj. urzędach skarbowych I instancji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu