BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godzwon Zofia
Title
Jakość kształcenia w szkole wyższej : Wymogi prawno-instytucjonalne
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 8, s. 9-14
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Standaryzacja procesu kształcenia, Dyrektywy WE, Regulacje prawne, Polska w WE, Edukacja europejska
Higher education, Quality education, Standardization of the education process, EC directives, Legal regulations, Poland in the EC, European education
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest opisanie instytucjonalnych działań wpływających na jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, co jest warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) dla sprostania społecznym oczekiwaniom i misji szkoły wyższej. W materiale zawarto również przegląd istotnych regulacji prawnych w TWE z tego zakresu. Zarówno inicjatywy UE, jak i polskie ustawodawstwo od dłuższego czasu zmierzają do porównywalności standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu