BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Jerzy S.
Title
Refleksje nad starannością sumiennego kupca
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 8-13
Keyword
Jakość pracy, Wartości i normy etyczne, Etyka zawodowa, Lider w przedsiębiorstwie
Quality of work, Value and ethical norms, Professional ethics, Leader in enterprise
Abstract
Kodeks handlowy z 1934 r. wprowadził pojęcie staranności sumiennego kupca. Kodeks spółek handlowych z 2000 r. nie posługuje się już tym pojęciem. Autor artykułu posługuje pojęciem kupca i przyjmuje że kupiec to ktoś komu przysługują przypisane mu charakterystyki. Przyjmuje też, że te charakterystyki dotyczą najpierw samego kupca, a potem jego działania; postawy jaka przyjmuje w stosunku do siebie samego i kryteriów, jakimi się w samoocenie kieruje. Charakterystyki dotyczą także działań i postawy, jaką zajmuje w stosunku do swojego otoczenia, w szczególności zaś w stosunku do innych działających wokół niego kupców. W artykule rozważono, jak współcześnie posłużyć się można konstrukcjami sumienności i staranności. Rozważono dalej, jakie wywołują one powinności, jakie przynoszą dylematy, a na koniec, jakimi dyrektywami kierować się powinien lider w otoczeniu organizacyjnym, by dylematy te korzystnie rozwiązać.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. ADAMIECKI, O istocie naukowej organizacji, Koło Naukowe Organizacji Studentów Politechniki Warszaw-skiej, Warszawa 1938, s. 270.
  2. P. FUKUYAMA, The End of History and the Last Man, Perennial, An Imprint of Harper Collins Publishers, NY 1992, s. 162-163.
  3. M.F. KETS DE VRIES, The Leadership Mystique, Prentice Hall 2003, s. 106-120.
  4. M.F. KETS DE VRIES, Life and Deaths in the Executive Fast Lane: Essays on Irrational Organizations and Their Leaders, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1995, s. 153-172.
  5. T. KOTARBIŃSKI, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa, 1958, s. 144.
  6. Ch.C. MANZ, H.P. SIMS Jr., The New Superleader. Leading Others to Lead Themselves, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, CA 2001, s. 7-23.
  7. Ch. PERROWS, Normal Accidents. Living with High - Risk Technologies, Princeton University Press, NJ 1999, s. 92-98.
  8. R. POSNER, The Frontiers of Legal Theory, Harvard University Press, Boston 2001, s. 68-77.
  9. F.H. ROSS, T. HILLS, The Great Religions by Which Men Live, Fawcett, Greenwich, Conn. 1986, s. 53.
  10. K.E. WEICK, K.H. ROBERTS, Collective Mind in Organizations: Heedful Interrelating on Flight Decks, "Administrative Science Quarterly" 1993, wrzesień, s. 357-381.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu