BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeruszka Urszula
Title
Metody badania jakości kształcenia w szkołach wyższych
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 8, s. 14-21
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Metody badawcze, Jakość kształcenia, Poziom edukacji, Kształcenie zawodowe
Higher education, Education, Research methods, Quality education, Level of education, Vocational training
Abstract
Podstawowym zadaniem każdej szkoły zawodowej - szkoły wyższe są także szkołami zawodowymi jest przygotowanie absolwentów do podjęcia i wykonywania pracy zgodnie z potrzebami gospodarki. Badania szkolnictwa zawodowego mogą dotyczyć jego funkcji założonej lub rzeczywistej. Funkcja założona wyraża się w organizacji, metodach i środkach realizacji zadań zgodnych z ustaleniami i normami prawnymi. Funkcja rzeczywista to stan faktyczny osiągnięć szkolnych studentów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu