BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciurla Mieczysław, Hopej Marian, Kamiński Robert
Title
Zarządzanie według Jacka Welcha
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 18-20, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, System wartości, Zarządzanie przez wartość, Misja przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Struktura organizacyjna
Enterprise management, Value system, Management by value, Enterprise mission, Human Resources Management (HRM), Organisational structure
Abstract
W oparciu o literaturę przedmiotu omówiono poglądy Jacka Welcha, twórcy potęgi koncernu General Electric, na zarządzanie przedsiębiorstwem. Welch szczególny nacisk kładł na tworzenie systemu wartości, misję przedsiębiorstwa, procedury zatrudniania, oceny i zwalniania pracowników, elastyczność struktury organizacyjnej. Z zaleceń Welcha wynika, że właściwie skonstruowany i konsekwentnie wdrażany system wartości może wyróżniać przedsiębiorstwo wśród konkurentów, kształtując jego tożsamość i jednocząc pracowników.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. HOPEJ, Zarządzanie przez kluczowe wartości - zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", 2/2005.
  2. J.A. KRAMES, 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie, Studio Emka, Warszawa 2005.
  3. J. WELCH, S. WELCH, Winning znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu