BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Antoni
Title
Praktyczne aspekty stosowania systemu zarządzania jakością w ZPE ZAPEL S.A.
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 9, s. 47-52, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Jakość, System zarządzania jakością, Zarządzanie zadowoleniem klientów, Jakość produkcji
Quality, Quality management systems, Customer satisfaction management, Production quality
Note
Zawiera rysunki: [1] Uproszczona mapa powiązań procesów głównych i pomocniczych, [2] Schemat kontroli i badań w procesie produkcyjnym, [3] Zbiorcze wyniki prób niszczących na rozciąganie izolatorów liniowych w okresie 2001-2005
Abstract
Niniejsze opracowanie zawiera ogólną charakterystykę stosowanego systemu zarządzania jakością w ZPE ZAPEL S.A. Dodatkowo zawarte zostały tu informacje na temat pomiaru satysfakcji klienta.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. PN-EN ISO 9000 (ISO 9000:2000): Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
  2. PN-EN ISO 9001 (ISO 9001:2000): Systemy zarządzania jakością Wymagania.
  3. PN-EN ISO 9004 (ISO 9004:2000): Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania 4. PN-ISO 8258+AC 1:1996. Karty kontrolne Shewharta.
  4. Krupa E., Majewski A.: Analiza rozkładu wytrzymałości mechanicznej izolatorów liniowych produkcji ZPE ZAPEL SA. [Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej nr 36, Seria: Konferencje nr 11]: Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce NIWĘ 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
  5. Majewski A.: Wytrzymałość mechaniczna izolatorów liniowych i aparatowych - badania i wyniki [Energetyka. Zeszyt tematyczny nr 1/2003]: Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w energetyce NIWĘ 2003, Zakład Wydawniczy „Energetyka" COSiW SEP, Katowice 2003.
  6. Sobczyk M., Seredyński J.: Praktyczne aspekty zapewnienia jakości w procesie produkcyjnym izolatorów ceramicznych, „Energetyka", rok 2005, nr l.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu