BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Ałła
Title
Ponownie kilka słów o zarządzaniu
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 20-22
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Teorie zarządzania, Praktyka zarządzania, Przegląd literatury
Organisation and management, Management theories, Management practice, Literature review
Abstract
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat miejsca, zakresu, roli nauk o organizacji i zarządzaniu oraz relacjach teorii i praktyki zarządzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W.M. GRUDZEWSKI, Charakterystyka dyscypliny zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 6/2004.
  2. G. JOKIEL, Spór o prymat praktyki nad teorią zarządzania, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2004, nr 1014.
  3. A.K. KOŹMIŃSKI, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN 2004.
  4. A. LESZCZYŃSKA, Kilka słów o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 3/2001.
  5. A. LESZCZYŃSKA, Postęp organizacyjny i jego uwarunkowania w przemyśle, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1982.
  6. L. MARTAN, Rozważania o nauce o kierowaniu organizacjami, "Organizacja i Kierowanie", 2/2002.
  7. S. SUDOŁ, Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych, "Przegląd Organizacji", 12/2004.
  8. Ł. SUŁKOWSKI, Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", 1/2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu