BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabaszewska Edyta
Title
Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 37-39, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Struktura organizacyjna, Kultura organizacji
Knowledge management, Organisational structure, Corporate culture
Abstract
Zwrócono uwagę, że jednym z warunków uzyskania efektów wprowadzenia zarządzania wiedzą (knowledge management) jest ukształtowanie właściwej struktury organizacyjnej. Istotnym problemem organizacyjnym jest powołanie komórki odpowiedzialnej za proces wdrażania i utrzymanie zarządzania wiedzą. Istotną rolę odgrywa również kreowanie właściwej kultury organizacyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. MIKUŁA B., Organizacje oparte na wiedzy. Zarys tendencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej SUCCESS 2004, Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Kazimierz Dolny, 26-28 listopada 2004.
  2. MÜLLER U.R., Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1993.
  3. PROBST G., RAUB S., ROMHARDT K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu