BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biliński Janusz
Title
Techniczne aspekty wprowadzenia prędkości 200-250 km/h na kolejach polskich
Source
Rynek Kolejowy, 2006, nr 11, 48-55
Keyword
Modernizacja kolei, Sieć kolejowa, Infrastruktura kolei, Koleje dużych prędkości, Technologie transportowe, Transport kolejowy
Modernization of railway, Railway network, Rail infrastructure, High-speed rails, Transport technologies, Railway transport
Company
Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA)
Abstract
Transformacja ekonomiczna, jaka dokonuje się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, obejmuje także sektor transportu kolejowego. Obecne i perspektywiczne zadania transportowe PKP wymagają modernizacji oferty przewozowej. Dla realizacji połączeń na liniach krajowych i zagranicznych konieczne jest wprowadzenie nowej generacji taboru. Należy jednak pamiętać, iż każda zmiana parametrów jednego procesu w kolejowym systemie transportowym wymusza zmiany w pozostałych. Nieodzowna jest zatem modernizacja szlaków kolejowych i dostosowanie wielu głównych linii do dużych prędkości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu