BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Eugeniusz
Title
Ocena systemu motywowania agentów ubezpieczeniowych
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 53-54, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Agent ubezpieczeniowy, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne
Insurance agent, Motivating employees, Motivating systems
Abstract
W artykule analizie poddano ocenę systemu motywacyjnego agentów ubezpieczeniowych działających w jednym z towarzystw ubezpieczeń na życie. Towarzystwo to jest jedną z firm wiodących grupy kapitałowej zarządzającej ponadto funduszami inwestycyjnymi i funduszem emerytalnym oraz wieloma innymi spółkami. Badania ankietowe przeprowadzono w 2005 r. Objęto nimi 62 z 81 zatrudnionych w towarzystwie agentów ubezpieczeniowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. MASŁYK-MUSIAŁ E., Rosabeth Moss Kanter i jej poglądy na wdrażanie zmian i zaufanie, "Organizacja i Kierowanie", nr 2/2005.
  2. LUO S., Twój system motywacyjny handlowców nagradza za wyniki? "Compensation & Benefits Review", 1/2003.
  3. RACZYŃSKI J., Bezkosztowe systemy motywacyjne, "Personel", 23/2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu