BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Zofia
Title
Ocena umiejętności i jakości pracy kierowników - studium przypadku
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 55-59
Keyword
Kadra kierownicza, Umiejętności kierownicze, Ocena kadr kierowniczych, Motywacja do pracy, Jakość pracy, Studium przypadku
Managerial staff, Management skills, Managerial staff assessment, Work motivation, Quality of work, Case study
Abstract
Przedmiotem badań omówionych w artykule była ocena jakości funkcji kierowania przez kierowników komórek produkcyjnych oraz losowo wybranych pracowników z każdej komórki produkcyjnej. Ankieta została tak zaprojektowana by pozwolić na porównanie odpowiedzi samooceny kierowników z opiniami robotników stanowiącymi jednorazową oceną pracy swoich przełożonych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. G. BARTKOWIAK, Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 96-106.
  2. Ch. COATES, Menedżer wszechstronny, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 274-275.
  3. P. DRUCKER, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000, s. 21.
  4. A. KOŹMIŃSKI, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000, s. 70.
  5. K. PERECHUDA, Zarządzanie organizacją, Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 78-79.
  6. R.E. QUINN, S.R. FAEMAN, M.R. THOMPSON, M.R. MC GRATH, Becoming a Master Manager. A Competency Frame Work, John Wiley, New York 1990, s. 20-22.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu