BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopańska Agnieszka
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne - wzory brytyjskie : czego możemy się z nich nauczyć
Public-Private Partnership - British Examples : What Could We Learn from Them
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2006, nr 3, s. 83-98, ryc., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Finansowanie inwestycji, Sektor publiczny w gospodarce, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Regional development, Investment financing, Public sector in economy, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
W niniejszym artykule dokonano analizy problemów związanych z funkcjonowaniem projek­tów opartych o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a także wskazano sposoby ich przezwyciężania. Podstawą analizy jest prezentacja schematu Private Finance Initiative w Wielkiej Brytanii i ocena zmian w tym schemacie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wykazano, że istnieje wiele podobieństw w sytuacji wprowadzania projektów partnerskich w Polsce dziś i na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu brytyjskie przykłady mogą stać się podstawą dla stworzenia właściwych warunków funkcjonowania PPP w naszym kraju, co pomoże uniknąć problemów jakie wystąpiły w Wielkiej Brytanii lub przynajmniej zminimalizować je. (abstrakt oryginalny)

The article provides the analysis of bottlenecks related to public private partnerships (PPP), and the methods of avoiding them. The study is based on the history of Private Finance Initiative (PFI) in Great Britain, and the changes introduced to this programme in the last years. It is shown, that there are similarities between PPP in today's Poland and PFI in the UK at the beginning of 90's. British experience can be helpful in creating better environment for PPP, to avoid (or at least minimize) the potential threats. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Allen G., 2001, "Private Finance Initiative", House of Commons Research Paper, 01/117, 18 grudnia.
 2. Allen G., 2003, "Private Finance Initiative", House of Commons Research Paper, 03/79, 21 października.
 3. Bates M., 1999, "Second Review of the Private Finance Initiative", London: HM Treasury.
 4. Building better partnerships. The final report of the Commission on PPP 2001, London: IPPR.
 5. Butler E, Steward M.P.A., 1996, Seize the initiative, London: Adam Smith Institute.
 6. CEPA, 2005, "Public Private Partnership in Scotland. Evaluation of performance", Cabridge-. Cabridge Economic Policy Associated Ltd, maj.
 7. Denny Ch., 2002, "Privately financed revolution", The Guardian z 3 października.
 8. FPU, 2005, "VfM Guidance, practical application note", Edynburg.
 9. Falconer P.K., McLaughlin K., 2000, "Public-private partnerships and the "New Labour" government in Britain" (w:) S.P. Osborne (red.), Public-private partnership. Theory and practice in international perspective, Routledge.
 10. Gallimore P., Woodward D., Williams W., 1996, "Property - risk sharing in PFI schemes", The Cutting Edge.
 11. Green Book, 2003, http://greenbook.treasury.gov.uk/.
 12. Huxham C, Vangen S, 2000, "What makes partnership work?" (w:) S.P. Osborne (red.), Public-private partnership. Theory and practice in international perspective, Routledge.
 13. Materiały pomocnicze dot. PFI, http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/ public_private_partnerships/ppp_jndex.cfm, HM Treasury.
 14. PESA, 2005, "Public Expenditure Statistical Analyses".
 15. PFI-meeting the investment challenge 2003, London: HM Treasury.
 16. Public private partnership 2000-2001, London: HM Treasury.
 17. Public private partnership the governments approach 2000, London: HM Treasury.
 18. Sawkins J., Dickie V., 2005, "Affordability of Household Water and Sewerage Services in Great Britain", Fiscal Studies, t. 26, nr 2, czerwiec.
 19. UNISON, 2002, "PFI: Failing our future - A UNISON audit of the Private Finance Initiative", październik.
 20. UNISON, związek zawodowy pracowników sektora publicznego, strona poświęcona PFI, http://www.unison.org.uk/pfi/index.asp.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu