BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stobiecka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji
The Application of Metric Scales in Researching Preferences
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 37-48, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Badania marketingowe, Marka produktu, Skalowanie cech produktu, Konsumencka ocena jakości
Marketing research, Product brand, Scale feature product, Consumers' quality assessment
Note
summ.
Abstract
Autorka porównuje rezultaty badań preferencji wybranych marek herbaty ekspresowej, uzyskanych w wyniku zastosowania trzech różnych skal pomiaru. Badania przeprowadzono w trzech grupach respondentów wybranych spośród studentów AE w Krakowie.

In the social sciences it is often necessary to measure variables according to metricscales, although designing completely credible scales is problematic. The features of internal and ratio scales, enabling measurements to be compared and allowing for analysis of data using both descriptive and inductive statistical methods, inclines researchers to search for ways in which to transform variables from a weaker scale to a stronger one. The author compares the results of research into preferences for selected brands of tea, obtained through the application of three different measurement scales, from the point of view of their compatibility with the results thus obtained. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Fogra, Kraków 1992.
  2. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, J. Bazarnik, T. Grabiński, S. Mynarski, L. Rudnicki, L. Strzembicki, A. Szromnik, K.P. Wojdacki, PWN, Warszawa 1992.
  3. Coombs C.H., Dawes R.M., Twersky A., Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1971.
  4. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
  5. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
  6. Zieliński R., Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu