BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbkowicz Anna
Title
Rola państwa w stabilizowaniu gospodarki krajów o wysokim zadłużeniu zewnętrznym - podejście nieortodoksyjne
Source
Bank i Kredyt, 1999, nr 1-2, s. 22-28
Keyword
Liberalizm gospodarczy, Stabilizacja gospodarcza, Zadłużenie
Laissez faire, Economic stabilization, Indebtedness
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Artykuł omawia problem stabilizacji ekonomicznej w krajach wysoko zadłużonych. Przezwyciężenie nadmiernych długów zagranicznych i wysokiej inflacji przez kraje rozwijające się i transformujące się Europy Wschodniej, wymaga - oprócz spójnej i konsekwentnej polityki makroekonomicznej - wprowadzenia nowych (instytucjonalnych) reguł gry, nowych sojuszy sił politycznych w kraju oraz zreformowanego, silnego i aktywnego państwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu