BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackowicz Krzysztof
Title
Nowe tendencje w analizie duracji
Source
Bank i Kredyt, 1999, nr 1-2, s. 14-21
Keyword
Ryzyko stopy procentowej, Finanse, Papiery wartościowe, Obligacje, Ryzyko kredytowe
Interest rate risk, Finance, Securities, Bonds, Credit risk
Abstract
Autor przedstawia teorię analizy duracji, która jest sposobem pomiaru różnych rodzajów ryzyka stopy procentowej. Dotyczy to tradycyjnej analizy jak również nowej analizy duracji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu