BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borzym Kinga
Title
Sposób wykorzystania praw rynku do umacniania kursu złotego
Source
Bank i Kredyt, 1999, nr 1-2, s. 4-13
Keyword
Pieniądz, Polityka finansowa państwa, Decentralizacja, Inflacja, Handel zagraniczny, Waluty światowe
Money, State financial policy, Decentralization, Inflation, Foreign trade, World currency
Company
Narodowy Bank Polski (NBP), Big Mac
National Bank of Poland,
Abstract
Autor udawadnia, że najwłaściwszą drogą kształtowania kursów walut obcych jest możliwie pełne wykorzystanie praw rynku. Zapewnia to optymalne kształtowanie się kursów walut obcych i zlikwidowanie nadwartościowości tych walut wówczas, gdy dojrzeje do tego sytuacja rynkowa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu