BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapczyński Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji
Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 49-64, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Badanie rynku, Marketing selektywny, Analiza wielowymiarowa, Wideo
Market research, Selective marketing, Multi-dimensional analysis, Video
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przeprowadzono analizę oglądalności kaset video, zwracając uwagę na gatunek filmu, kraj w którym został wyprodukowany i datę produkcji. Badaniu poddano ponad 1300 tytułów jakie wypożyczono w pierwszym półroczu 1997 r. w krakowskiej wypożyczalni kaset video. Celem artykułu jest porównanie metody analizy danych jakościowych z wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu wielowymiarowej analizy korespondencji.

The selectivity of the market, i.e., the ordering of its material structure is an important area of interest for firms operating in a competitive environment. Put another way, selectivity is the isolation and separation of those features of the market that determine its attractiveness. Awareness of these features enables firms to adjust their product ranges to the preferences of the highest possible number of consumers, which is an issue of fundamental importance given that the number of consumers is limited. Among the many analytical methods, the author opted for an analysis using contingency tables, a chi-square independence test determining the significance of relations, and selected non parameter-based tests measuring the strength of relations. Moreover, thanks to the expression of all the variable levels on a nominal scale, it was possible to apply a multidimensional correspondence analysis. Successive stages of the analysis are presented: from definition of input, through Burt tables, to the creation of MCA maps - all using the Statistica software package. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Fogra, Kraków 1992.
  2. Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa 1976.
  3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
  4. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa 1998.
  5. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
  6. Mynarski S., Użyteczność wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach segmentacji i selektywności rynku, materiały z II warsztatów metodologicznych nt. Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku, pod red. S. Mynarskiego, Wydawnictwo AE, Kraków, marzec 1998.
  7. Sagan A., Badania marketingowe, podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
  8. Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
  9. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu