BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymsza Marek
Title
Aspekty systemowe reformy ubezpieczeń społecznych
Source
Gospodarka Narodowa, 1999, nr 3, s. 59-75
Keyword
Reforma ubezpieczeń społecznych, Emerytury, Ubezpieczenia społeczne
Social insurance reform, Pensions, Social insurance
Abstract
W artykule omówiono wybrane aspekty funkcjonowania zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w szczególności ubezpieczenia emerytalnego. Podejmuje też próbę krytycznego omówienia niektórych rozwiązań, wyznaczających instytucjonalne ramy nowego systemu ubezpieczeniowego. Rozwiązania te przeanalizowano z perspektywy klasycznej teorii ubezpieczeń społecznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu