BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hrynkiewicz Józefina
Title
Wybrane aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpieczeń społecznych
Source
Gospodarka Narodowa, 1999, nr 3, s. 25-58
Keyword
Reforma ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia społeczne
Social insurance reform, Social insurance
Abstract
Od podjęcia transformacji systemowej problem reformowania sfery społecznej: zabezpieczania społecznego (ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, świadczeń na rzecz rodziny), edukacji, usług społecznych był przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji. Podstawowe dylematy to zakres kompetencji i odpowiedzialności państwa oraz władz publicznych za rozwiązania systemowe, dopuszczalne granice komercjalizacji i urynkowienia systemów społecznych. W dyskusjach tych nurt liberalny, eksponujący deregulację sfery społecznej i poddanie jej prawom wolnego rynku był stale obecny, chociaż jego wpływy i zakres oddziaływania były ograniczone.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu