BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klamut Mirosława
Title
Polityka gospodarcza a konwergencja regionów w Unii Europejskiej
Source
Gospodarka Narodowa, 1999, nr 3, s. 89-100
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Integracja regionalna, Polityka gospodarcza
Economic and political integration of Europe, Regional integration, Economic policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wspólnota Europejska od chwili powstania charakteryzuje się trwałym dążeniem do zacieśnienia integracji - między innymi poprzez utworzenie unii celnej, zakończenie procesu budowania jednolitego rynku czy też powołanie Unii Gospodarczej i Monetarnej. Rozpoczęcie funkcjonowania tej ostatniej już od 1 stycznia 1999 r. wskazuje, że proces ten toczy się w coraz większym tempie, wymagającym narzucenia zwiększonej dyscypliny przy prowadzeniu polityki gospodarczej. Równocześnie postępująca globalizacja rynków towarowych i finansowych, wywierająca silną presję na gospodarkę Wspólnoty, prowadzi do kolejnych faz przyspieszenia zmian sektorowych, zmusza do stosowania nowoczesnych technologii, utrzymywania i zwiększania wysokiego poziomu konkurencyjności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu