BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baścik Kazimierz (Wydział Zarządzania)
Title
Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską
The Competitiveness of Polish Agricultural and Food Products in the Light of Integration with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 65-79, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek rolny, Konkurencyjność rolnictwa, Polityka rolna, Jednolity rynek wewnętrzny
Agricultural markets, Agricultural competitiveness, Agricultural policy, European Single Market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor pisze o konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w kontekście przyszłego członkostwa Polski w UE, której rynek rolny jest wysoko dotowany i uregulowany. Analiza obejmuje: czynniki determinujące niską konkurencyjność polskich produktów rolnych, słabą organizację rynku rolnego, brak programu restrukturyzacji i wsparcia rządu dla transformacji oraz słaby fragmentaryczny przemysł przetwórczy.

The main aim of this article is to describe the competitive position of Polish agricultural and food products in connection with Poland's future accession to the European Union, whose agricultural market is highly subsidised and regulated. Healthy, tasty and relatively cheap Polish food present a serious threat to EU producers, who benefit from the intervention programmes of their governments. The analysis covers: factors determining the low competitiveness of Polish agricultural and food products, in particular the absence of systemic protection for the Polish market; the poor organisation of agricultural markets, in particular the absence of such modern market institutions as commodity exchanges and auctions, as well as the lack of a restructuring programme and government support for systemic transformations; and the weak and fragmented food processing industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdan J., Waszkiewicz J., O skuteczności walki konkurencyjnej, "Marketing i Rynek" 1998, nr 1.
 2. Gajewska H., Polityka konkurencji na jednolitym rynku europejskim, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, Studia Europejskie Debiuty 1997, nr 252.
 3. Jasiński L., Analiza integracji, ZIGGUART, Warszawa 1998.
 4. Jasiński L., Reforma Unii Europejskiej, ZIGGUART, Warszawa 1998.
 5. Klimczak B., Rolnictwo wobec konkurencji ekonomicznej, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, nr 713.
 6. Kotler Ph., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 7. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: Pojęcie i sposób mierzenia, Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych 1995, nr 35.
 8. Niektóre problemy ogrodnictwa a integracja Polski z Unią Europejską, J. Świetlik, J. Mierwiński, G. Stępka, T. Smoleński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1997, nr 419.
 9. Skorygowany program restrukturyzacji mleczarstwa w Polsce, Krajowe Porozumienie Spółdzielni Mleczarskich, Warszawa 1998 (maszynopis).
 10. Rutkowski I., Marketing jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku, SGH, Monografie i Opracowania, Warszawa 1993, nr 376.
 11. Zegar J.S., Bariery i szanse konkurencyjności polskiego rolnictwa, Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych 1995, nr 35.
 12. Żukrowska K., Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność, Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych 1995, nr 35.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu