BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plichta Grażyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku
Psycho-social Conditions Governing Consumer Behaviour
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 121-132, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zachowania rynkowe, Psychologia konsumenta, Informacja konsumencka, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Market behaviour, Consumer psychology, Consumer information, Consumer decision, Consumer behaviour
Note
summ.
Abstract
Zachowanie konsumenta na rynku uwarunkowane jest wieloma czynnikami i ma charakter działania celowego, wymagającego zastanowienia przed każdą decyzją o zakupie towaru. Autorka podkreśla rolę czynnika psychologicznego, który kreuje postępowanie konsumenta na rynku.

Knowledge about consumers and their market behaviour is the point of departure for all marketing campaigns. Consumer behaviour is a complex process, beginning with an awareness of a need, and ending with an accumulation of impressions about the purchase made and the actual use of the product. The article addresses the influence of psychological and social factors on consumer behaviour. The author discusses the problem of informal communication, stresses the importance of attitude as the main psychological factor determining the behaviour of buyers, and analyses the main social factors influencing the purchasing decisions of consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berbeka J., Nowe tendencje w zachowaniu konsumentów, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 2. Burgiel A., Badania liderów opinii, "Marketing i Rynek" 1998, nr 3.
 3. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWii. Warszawa 1998.
 4. Inglik-Dziąg D., Mechanizmy psychologiczne w kształtowaniu zachowań konsumenckich. "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 5. Kędzior Z., Konsument wobec zmian systemowych w Polsce, "Marketing i Rynek" 1991). nr 1.
 6. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Gebethner i Ska. Warszawa 1994.
 7. Marketing, K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kevin, W. Rudelius, Dom Wydawnictwo ABC, Warszawa 1998.
 8. Mika S., Psychologia społeczna, PWE, Warszawa 1982.
 9. Otto J., Jakość a rentowność relacji z klientem, "Marketing i Rynek" 1999, nr 3.
 10. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 11. Sagan A., Badania marketingowe - podstawowe kierunki, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 12. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu