BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostrz-Malasińska Kornelia
Title
Postawy wobec promocji ubezpieczeń jako czynnik kształtujący wybory produktów ubezpieczeniowych
Attitudes Towards Insurance Promotion as a Factor Determining the Choice of Insurance Products
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 133-146, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Postawy społeczne, Informacja ubezpieczeniowa, Rynek ubezpieczeniowy, Promocja, Promocja osobista, Badania ankietowe, Analiza czynnikowa
Insurances, Social attitudes, Insurance information, Insurance market, Promotion, Personal promotion, Questionnaire survey, Factor analysis
Note
summ.
Abstract
Autorka w opracowaniu przedstawiła wpływ postaw wobec reklamy ubezpieczeń na wybór produktu ubezpieczeniowego. Przeprowadzane badania wskazały, że największy wpływ na postawy badanych respondentów ma sprzedaż osobista. Potwierdziły także potrzebę działalności promocyjnej firm ubezpieczeniowych na postawę potencjalnych nabywców.

This article presents a methodology for identifying and researching the links between attitudes towards insurance promotion and the choice of insurance products. The author attempts to answer the following key questions: "Does insurance promotion attract the attention of potential buyers?", "Does it have any influence at all on their attitudes"' and, finally, "Will the link between attitudes towards, and promotion of, insurance consequently lead to the selection and purchase of a given insurance product?". In order to carry out an in-depth analysis of the issues listed above, the author proposes a methodology based on questionnaires. The first part of the paper covers: definition of the term "attitude", an itemisation of the factors determining attitudes, and an attempt to characterise the links between attitudes and behaviour. The subsequent parts of the paper cover: a description of the main forms of promotion, a presentation of the methodology for researching attitudes towards insurance advertising, and, finally, a practical section which concludes with a discussion of the influence of attitudes towards insurance advertising on the choice of insurance products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Daniluk W., Psychologiczne badanie postaw nabywców, CZSS "Społem", Warszawa 1979.
  2. Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1992.
  3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 1995.
  4. Małczyńska E., Strategia promocji usług ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, nr 2.
  5. Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, Warszawa 1970.
  6. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1982.
  7. Nowak S., Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.
  8. Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996.
  9. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE w Krakowie, Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu