BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fatuła Dariusz (Wydział Finansów i Prawa)
Title
Poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1990-1997
The Level of Savings in Polish Households, 1990-97
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 147-164, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Oszczędności gospodarstw domowych, Dochody ludności, Produkt krajowy brutto (PKB), Budżet gospodarstwa domowego, Formy oszczędzania, Motywacja oszczędzania
Household savings, People's income, Gross domestic product (GDP), Budgets of households, Saving forms, Savings motivation
Note
summ.
Abstract
Autor ukazuje zmiany w poziomie oszczędzania polskich gospodarstw domowych w latach 1990-1997. Przeprowadzone badania wskazały na obniżającą się ( od 1990 r.) stopę oszczędności zarówno w stosunku do dochodów sektora gospodarstw domowych jak i PKB.

In the introduction to this article, the author discusses the sources of savings in the Polish economy and in Polish households. Household savings are set against global savings in the economy, GDP, household incomes and consumption. In the next part of the article, the author presents the nominal and real value of zloty deposits in banks during the 1991-97 period. A distinction is made between zloty and hard currency deposits, and between savings and current accounts. The causes of the fall, and later the rise, in the value of deposits is discussed. Reference is made to the Pigou effect and the illusion of money. Next, the author presents changes in the value of household debts over the period and in relation to the other macroeconomic indicators and categories of savings mentioned above. Finally, the author looks at more investment-oriented forms of saving. He presents data on bonds, insurance, trust funds, direct investment on the Warsaw Stock Exchange, and investment in property. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Belka M. Reaganomika - sukces czy porażka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 2. Bywalec C., Transformacja w koszyku, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 36.
 3. Deniszczuk L., Skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych w latach 1990-1997, materiały na referat w PAN Kraków 27 X 1998.
 4. Frydman R., Wellisz S., The Ownership - Control, Structure and Behavior of Polish Enterprises During the 1990 Reforms, Washington 1991.
 5. Gołajewska M., Wyczański P., Polski system bankowy 1990-95, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1996.
 6. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa 1995.
 7. Liberda B., Oszczędności krajowe w gospodarce polskiej w latach 90., "Ekonomista" 1993 nr 2.
 8. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej według teorii cyklu życia, "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 9. Rocznik Statystyczny 1997, GUS.
 10. Rytelewska G., Depozyty gospodarstw domowych [w:] Bank a gospodarka polska, pod red. J. Jerschiny, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, t.1.
 11. Rytelewska G., Szablewski A., Oszczędności w gospodarce rynkowej, "Bank i Kredyt" 1993, nr 4.
 12. Wyczański P., Jak oszczędzamy [w:] Jak dziś żyjemy czyli nasze gospodarstwo domowe, pod red. B. Góreckiego, PWE, Warszawa 1991.
 13. Zienkowski L., Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996 (próba syntezy), Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, PAN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu