BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Pozaekonomiczne uwarunkowania kształtowania się kursów akcji
Non-economic Factors Influencing Share Prices
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 165-176, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kurs akcji, Psychologia grupy, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Share price, Group psychology, Investment decisions
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu autor bada poza ekonomiczne czynniki wpływające na zachowania uczestników rynku akcji. W pierwszej części autor ocenia zasadność argumentacji J.M. Keynes`a związanej z zachowaniami inwestorów na rynku papierów wartościowych. Ponad to analizuje wpływ sytuacji na światowym rynku finansowym na zachowania inwestorów. W drugiej części podkreśla aspekt zbiorowego zachowania inwestorów w kontekście teorii psychologii tłumu.

In this article, the author looks at non-economic factors influencing the behaviour of market players, who jointly determine the price of shares. In the first part of the article, he assesses the relevance of J.M. Keynes's arguments relating to the behaviour of stock market investors in the context of indeterminate situations, and evaluates the rationality of individual and institutional investors' behaviour. He also analyses the effect of the situation on world major financial markets and of company take-overs and mergers on the behaviour of investors. He ascribes considerable importance to the availability of market information and to the influence of the "press", particularly on individual investors. In the second part of the article, the author emphasises aspects of the collective behaviour of investors in the context of the theory of crowd psychology. in particular, he points to the interaction between "bulls" and "bears" and the resulting cyclical nature of collective behaviour. He also discusses the role of market leaders and the mechanism of self-fulfilling expectations. In the final part of the paper, the author looks at technical analysis and its influence on investor behaviour. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 1998.
 2. Black F., Noise, "Journal of Finance" 1986, vol. 41/3.
 3. Blanchard O.J., Watson M.W., Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets [w:] P. Wachtel, Crisis in the Economic and Financial Structure, Lexington Books, Lexington 1982.
 4. Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H., Multinational Business Finance, Addison-Wesley Publ. Com., Massachuestts 1992.
 5. Elder A., Zawód - inwestor giełdowy. Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1998.
 6. Grossman S.J., Stiglitz J.E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review" 1980, vol. 70/3.
 7. Haugen R.A., Teoria nowoczsnego inwestowania, WIGPress, Warszawa 1996.
 8. Keynes J.M., The Collected Writting of J.M. Keynes, D.E. Moggridge & E. Johnson, London 1971-1989 [w:] C. Pratten, The Stock Market, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 9. Le Bon G., Psychologia tłumu, PWN, Warszawa 1994.
 10. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 11. Plummer T., Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej, WlGPress Warszawa 1995.
 12. Pratten C., The Stock Market, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 13. Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 14. Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu