BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Bożena
Title
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie Łódzkiej Drukarni Akcydensowej SA)
Enterprise Development Strategies (On the Example of the Łódż Job-Printers)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 207-224, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Strategia marketingowa, Zarządzanie strategiczne
Company development strategy, Business strength, Marketing strategy, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Autorka prezentuje proces kształtowania strategii marketingowej na przykładzie Łódzkiej Drukarni Akcydensowej AS. Dzięki wytyczonej strategii przedsiębiorstwo mając określony kierunek działań koncentruje się na realizacji zadań. Wyznaczenie tego kierunku wymaga dokładnej analizy czynników mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku m. in.: otoczenia, konkurencji, potencjału, słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń przedsiębiorstwa.

This article addresses the problems connected with one type of enterprise management strategy - the development strategy. The views contained in the article are supported by a series of examples taken from the experience of the Łódzka Drukarnia AkcydensowaS.A., which has prepared and is currently implementing such a strategy. The article begins with a short introduction to, and explanation of, the essence of management strategies. Next, the main types of management strategies are distinguished, taking into account the levels on which such strategies can be formulated and the goals which they can help to achieve. The author then concentrates on the actual process of designing strategies. She stresses the need to carry out, during preparatory work, an in-depth analysis of the competitive environment and the weak and strong sides of the enterprise. In the conclusion, the author lists the main points of the document prepared by the Łódzka Drukarnia Akcydensowa S.A. as an example of a well-designed development strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Certo S., Peter J., Strategic Management, Random House Inc., New York 1988.
  2. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, Kraków 1997.
  3. Hax A., Majluf N., Strategic Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984.
  4. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltex, Warszawa 1994.
  5. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
  6. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
  7. Sznajder A., Strategie rynkowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
  8. Wawrzyniak B., Zarządzanie strategiczne. Naukowa fikcja czy praktyka działania? "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
  9. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu