BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata
Title
Rola audytu wewnętrznego w kontroli realizacji strategii jednostki samorządu terytorialnego
Role of Internal Audit in Control of Realization a Local Authority Strategy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1085, s. 147-155, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Samorząd terytorialny, Audyt, Kontrola wewnętrzna
Local government, Audit, Internal control
Note
summ.
Abstract
Szczególne miejsce w sektorze publicznym przypada zagadnieniom audytu i kontroli, gdzie szczególna uwagę zwraca się na efektywność, celowość i gospodarność w zakresie wydatkowania publicznych pieniędzy. Artykuł omawia wykorzystanie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych oraz jakie mają zastosowanie jego instrumenty w realizacji strategii jednostki.

The article presents problems of audit in local authority. The author discussed practical application in internal audit in public sector, rules, procedures and tasks. There is indicated internal audit as an instrument of control of realization a local authority strategy. The author discussed premises and restrictions to use this instrument.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
  2. Cadmus B., Operational Auditing, a Tool for Modern Internal Auditors, Orlando, Florida 1964.
  3. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 2000.
  4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.
  5. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, FRR w Polsce, Warszawa 1999.
  6. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PM, Warszawa 2002.
  7. Markowski T., Stawasz D., Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  8. Piszczyk A., Czy istnieje paradygmat audytu wewnętrznego"? [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Michera, AE, Kraków 2003.
  9. Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, DzU nr 111, póz. 973.
  10. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 2003 nr 15, póz. 148, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu