BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula (Wydział Finansów)
Title
Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych
Changes and Transformation of the Level of Energy Requirements of Gross National Product in Poland in Times of Socio-Economic Reform
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 668, s. 25-33, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Reformy gospodarcze, Energochłonność gospodarki
Gross domestic product (GDP), Economic reforms, Energy consumption in the economy
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano teoretyczne i empiryczne aspekty zmian energochłonności produktu krajowego w Polsce i ich powiązań ze strukturą zużywanych w gospodarce nośników energii.

The structure of the Polish Energy economy, which was formed from 1950-1980, is characterised by the still very prominent participation of fossil fuels, such as pit coal and brown coal. An economy based on coal is characterised by the costly obtainment of fuels, high energy requirements, and significant wastage in the process of converting the fossil fuels into their end products, and the high energy requirements of fuel transport. This observed tendency has continued throughout the entire socio-economic reform period in Poland, in spite of a significant decrease in the level of energy required to produce the Gross National Product, especially from the second half of the 1990s. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Energochłonność skumulowana, red. nauk. Z. Bibrowski, PWN, Warszawa 1983.
  2. Hacele W., Energy Systems. Global Options and Strategies, IIASA Conference, 10-13, May 1978 (materiały powielone).
  3. Kumanowski M., Gilecki R., Filipkowska U., Analiza strukturalna gospodarki narodowej i zużycie paliw i energii w krajach rozwiniętych oraz kierunkowe prognozy dla Polski, Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie, Warszawa 1991.
  4. Luka energetyczno-ekologiczna (na przykładzie gospodarki polskiej), S. Czają, B. Fiedor, A. Graczyk, J. Jakóbczyk, PIN, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1996.
  5. Roczniki Statystyczne GUS za lata 1971-2001.
  6. Szalbierz Z., Rozwój produkcji elektrycznej w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej, Seria: Monografie 25, Wrocław 1989.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu