BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berger Jan
Title
Polonica statystyczne w Sankt Petersburgu
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 7/8, s. 132-137
Keyword
Historia gospodarcza, Statystyka
Economic history, Statistics
Abstract
Przedstawiono materiały statystyczne dotyczące Królestwa Polskiego z okresu do 1918 r., przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu w zespole akt Cetralnego Komitetu Statystycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego. Omówiono je w podziale na materiały dotyczące organizacji badań statystycznych oraz materiały zawierające wyniki badań statystycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jan Berger, Materiały Warszawskiej Statystycznej Komisji Czasowej z lat 1877/78, "Rocznik Warszawski", 1974, t. XII.
  2. R. Kołodziejczyk, Varsaviana w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Leningradzie, "Rocznik Warszawski", 1969, t. IX
  3. A. Massalski, Źródła do dziejów oświaty na Kielecczyźnie w XIX i początkach XX weku, przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Leningradzie, (w:) Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza Źródłowa, Część II. Kielce 1987.
  4. Pierwaja wsieobszczaja pierepis nasielenija Rossijskoj Imperii 1897 goda, Sankt Petersburg 1899-1905.
  5. Sankt Petersburg i Warszawa na przełomie XIX i XX w. Początki nowoczesnej infrastruktury miejskiej, Katalog wystawy. Warszawa 2000.
  6. Stefan Szulc, Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego, GUS, Warszawa 1920.
  7. "Statistika Rossijskoj Imperii"
  8. "Statisticzeskij jeżegodnik Rossiji"
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu