BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Title
Istota i ewolucja zarządzania kryzysowego
The Essence and Evolution of Crisis Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 25-32, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie w kryzysie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Sytuacje kryzysowe
Crisis management, Enterprise management, Crisis situations
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie pojęcia zarządzania kryzysowego i zdefiniowanie podstawowych etapów jego rozwoju. Autorzy prześledzili rozwój instrumentarium zarządzania kryzysowego oraz podjęli próbę przedstawienia jego perspektyw w przyszłości.

The term crisis management was explained. Two different aspects of crisis management were pointed. The most important phases of its development were listed and characterized. The development tendencies of crisis management were disscused. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 3. Caponigro J.R. (2000), The Crisis Councelor. A Step-by-Step Guide to Managing a Business Crisis, Contemporary Books, Lincolnwood (Chicago).
 4. Collins English-Polish Dictionary, Collins.
 5. Crandall W., Menefee M.L. (1996), Crisis Management in the Midst of Labor Strife: Preparing for the Worst, "S.A.M. Advanced Management Journal", Winter, vol. 61, issue 1.
 6. Fink S. (2000), Crisis Management. Planning for the Inevitable, An Authors Guild Backinprint.com Edition, iUniverse.com, Inc., Lincoln.
 7. Krystek U. (1987), Unternehmungskrisen. Beschriebung, Vermeidung und Bewältigung Überlebenskririscher Prozesse in Unternehmungen, Gabler GmbH, Wiesbaden.
 8. Longman Dictionary of Contemporary English. International Student Edition (1999), Longman Group Ltd., Barcelona.
 9. Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 10. Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Skalik J. (2000), Zmiana a kryzys organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 879, AE, Wrocław.
 12. Slatter S., Lovett D. (1999), Corporate Turnaround. Managing Companies in Distress, Penguin Books, Harmondsworth.
 13. Wawrzyniak B. (1984), Zarządzanie w kryzysie, "Zarządzanie", nr 4.
 14. Wawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa.
 15. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 16. Zabłocka-Kluczka A. (2001), Zarządzanie w kryzysie - doświadczenia polskich przedsiębiorstw: Badanie i identyfikacja przyczyn i następstw kryzysów oraz podejmowanych działań antykryzysowych, Raport Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu