BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczyk Wanda
Title
Preferencje w zakresie wykorzystania metod zarządzania z perspektywy praktyki
Preferences Regarding the Use of Management Methods in View of Practice
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 33-40, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Metodologia organizacji i zarządzania, Metody organizatorskie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Praktyka zarządzania
Organisation and management methodology, Organizational methods, Enterprise management, Management practice
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia analizę wykorzystania metod zarządzania w praktyce wybranych organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę obszarów otwartych na metody zarządzania. Następnie ustalono hierarchię stosowanych metod zarządzania. Jak wynika z analizy, poszerzają się obszary, w których te metody są wykorzystywane, a także zarysowuje się tendencja do ustalania się przewagi określonych metod nad innymi. Obecnie najczęściej stosowane metody to: zarządzanie przez jakość, outsourcing i benchmarking.

The article presents the results of analysis of the use of management methods in the practice of selected contemporary organizations. Attention was paid to the premises of undertaken interventions improving the organization's functioning; furthermore, applied management methods were characterized in terrns of their type and scope, and areas of implementing individual management methods into practice were indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bittel L.R. (1994), Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa.
  2. Stróżyński K. (2002), Zmiana na IV etapie - zarządzanie, "Dyrektor Szkoły" , nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu