BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Wojciech, Oleśniewicz Piotr
Title
Ontologiczno-metodologiczne elementy procesualizacji zarządzania
Ontological and Methodological Elements in Management as a Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 41-48, bibliogr. 28 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Ontologia, Metodologia organizacji i zarządzania, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie procesami, Proces zarządzania
Ontology, Organisation and management methodology, Process-oriented approach, Process management, Management process
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano system procesualizacji zarządzania w perspektywie metod i technik oraz narzędzi, jakie można zastosować w budowie organizacji procesowej. W szczególności zaprezentowano model transformacji przedsiębiorstw w aspekcie preferencji ontologicznych. Przedstawiono ontologię procesualizacji zarządzania, wskazując na jednostkę ontyczną „proces”. Następnie omówiono metodologiczne aspekty procesualizacji, wskazując na metody i techniki związane z procesualizacją zarządzania. Na zakończenie podjęto próbę opracowania modelu oceny sprawności procesów według kryteriów: efektywności, elastyczności i ekonomiczności ich funkcjonowania w perspektywie transformacji polskich przedsiębiorstw.

Elements of ontology in process-making as well as methods and techniques leading to process-making were viewed in this paper in two perspectives: use of algorithms in process management and conception of making them flexible, which imposes the third dimension such as efficiency of processes functioning in particular firms of different kind. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altszuller G.S. (1982), Elementy teorii twórczości inżynierskiej, WN-T, Warszawa.
 2. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 3. Cieśliński W. (1993), Systemy, metody techniki zmian - ujęcie mikrospołeczne, [w:] Zarządzanie zmianami, red. K. Perechuda, AE, Wrocław.
 4. Cieśliński W. (1995), Model aplikacji metod heurystycznych decyzjach strategicznych, [w:] Decyzje strategiczne, red. R. Krupski, K. Perechuda, W. Cieśliński, AE, Wrocław.
 5. Cieśliński W. (2000), Zarządzanie procesami, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 6. Cieśliński W., Perechuda K., Binsztok A., Wielichowki R. (2000), Prakseologiczna karta wyników w reinżynieri procesów gospodarczych, [w:] Reinżynieria procesów gospodarczych, red. L. Drelichowski, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 7. Ehrlich S. (1995), Wiążące wzory zachowań, PWN, Warszawa.
 8. Hammer M. (1999), Re-engineering Work: don't Automate - Obliterate, "Harvard Business Review".
 9. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa.
 10. Jadacki J.J. (1987), Prolegomena do epistemologi - spór o granice poznania, PWN, Warszawa.
 11. Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 12. Kobielus J.G. (1998), Strategia. Obsługa procesów pracy, IDG Poland SA, Warszawa.
 13. Krzakiewicz K. (red.), (2000), Ewolucja pracy kierowniczej we współczesnych przedsiębiorstwach, AE, Poznań.
 14. Krzyżanowski L. (1999), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 15. Lachowicz Z. (1993), Trening potencjału kierowniczego, AE, Wrocław.
 16. Lasek M. (2000), Narzędzia modelowania procesów gospodarczych, "Informatyka", nr 7-8.
 17. Martyniak Z. (2000), Metody i techniki zarządzania informacją, AE, Kraków.
 18. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy, AE, Wrocław.
 19. Perechuda K., Cieśliński W. (1999), Metodologia mapowania procesów, [w:] Zarządzanie w praktyce, red. M. Przybyła, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 825, seria Zarządzanie i Marketing nr 13, AE, Wrocław.
 20. Piotrowicz A. (2001), Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 21. Przybyła M., Koziński J., Wudarzewski W. (1997), Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, AE, Wrocław.
 22. Rutkowska J. (2005), Podejście procesowe w zarządzaniu a technologia informatyczna wg metodologii ARIS Adonis, Problemy zarządzania, UW, Warszawa.
 23. Skalik J. (1997), Projektowanie organizacji instytucji, AE, Wrocław.
 24. Skalik J. (2000), Projektowanie systemów zarządzania, AE, Wrocław.
 25. Strategor (1995), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 26. Szyjewski Z. (1999), Automatyzacja procesów biznesowych, terminologia i klasyfikacja, "Informatyka", nr 1.
 27. Unold J. (2000), Reengineering procesów zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 28. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu