BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz
Title
Metodyka zarządzania antykryzysowego
Crisis Management Methodology
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 49-56, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe, Podejmowanie decyzji kierowniczych
Enterprise management, Crisis management, Crisis situations, Managerial decision making
Note
summ.
Abstract
Metodyka zarządzania antykryzysowego to zespół kolejno realizowanych działań dotyczących antycypacji, przeciwdziałania kryzysowi i jego przełamania, obniżenia poziomu jego negatywnych konsekwencji. Obejmuje działania zarówno o charakterze badawczo-analitycznym, jak i organizatorskim. Jest to proces aktywnej działalności kierowniczej, obejmujący pełen kompleks jej funkcji, ról i uprawnień kierowniczych. Artykuł analizuje ogólny układ metodyki procesu zarządzania w sytuacji kryzysowej oraz metodykę podejmowania decyzji kierowniczych w zarządzaniu antykryzysowym.

Crisis management is unique in its distinctive leadership action methodology. This uniqueness is reflected in the impact of such factors as time deficit, lowered control levels, conflicts of interests, high uncertainty and risk levels, complexity of interrelated problems, external pressures, lowered competitiveness or imbalanced state of organizational authority. In essence, crisis management methodology is a set of consecutive actions aimed at anticipating, counteracting and overcoming a crisis, and at reducing its negative consequences. It covers research, analytical and organizational measures. Crisis management methodology should not be only seen as the search for concrete variants of organizational behavior, as this system covers alI functions, roles and powers associated with active leadership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Corporate Management (1996), J. Wiley & Sons, New York.
  2. Franz H. (1996), Zarządzanie kryzysowe, Poltext, Warszawa.
  3. Hurst D.K. (1995), Crisis and Renewal: Meeting the Challenge of Organizational Change, Boston.
  4. Mitroff I., Pearson C. (1998), Zarządzanie sytuacją kryzysową czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa.
  5. Nizard G. (1998), Metafory przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
  6. Simon H. (1993), Management in Organizations, New York.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu