BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan, Walentynowicz Piotr
Title
Znajomość metodyki rozwiązywania problemów organizacyjnych - szansa czy konieczność we współczesnym przedsiębiorstwie
Knowledge of Methods of Problem - Solving in Organizations - Opportunity or Necessity in Modern Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 66-77, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Metody organizatorskie, Twórcze rozwiązywanie problemów
Managers in a enterprise, Organizational methods, Creative solving problems
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono role i zadania menedżerów we współczesnych organizacjach ze szczególnym naciskiem na umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów organizacyjnych. Przedstawiono metody i techniki, które mogą być pomocne menedżerom w procesie rozwiązywania problemów w organizacjach.

In our turbulent times the problems of organizations are more and more increasing. These are managers who are responsible for solving such problems and looking for successfully working resolutions. However, not always are they competent enough. And that is why the main aim of this article is to present the verified set of methods and techniques of dealing with the problems mentioned above. The knowledge of these methods is necessary to modern managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.D. {1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 2. Antoszkiewicz J.D. {1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 3. Bolesta-Kukułka K. (2000), Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Toruń.
 5. Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 6. Drucker P. (1993), The Practice of Management, Oxford.
 7. Fischer R., Ury W., Patton B. (1997), Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa.
 8. Gierszewska G., Romanowska M. (2001), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Kędzior Z., Karcz K. (1999), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 10. Lambert T. (1999), Problemy zarządzania - 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków.
 12. Mikołajczyk Z. (1997), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 13. Penc J. (2001), Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Pietrasiński Z. (1969), Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa.
 15. Płoszajski P. (2000), Organizacje przyszłości - wirtualny splot kontaktów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Warszawa.
 16. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 17. Proctor T. (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, GWP, Gdańsk.
 18. Rakowska A. (2002), Zrozumieć aby kierować. Umiejętności współczesnego menedżera, "Personel", nr 2.
 19. Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 20. Simon H. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, Warszawa.
 21. Supernat J. (2000), Techniki organizatorskie i decyzyjne, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław.
 22. Walentynowicz P. (2003), Kompetencje menedżera XXI wieku, Zeszyty Naukowe WSAiB nr 6, Gdynia.
 23. Weber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 24. Whetten D.A., Cameron K.S. (1984), Developing Management Skills, Glenview, Scott, Foresman.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu