BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osbert-Pociecha Grażyna
Title
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania jako uwarunkowania efektywności
Reflections about the Modern Management Approaches and Tools as Condition of Firms Efficiency
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 78-82, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w procesie zmian, Efektywność przedsiębiorstwa, Metody organizatorskie
Enterprise management, Management under change process, Enterprise effectiveness, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w kontekście zwiększania efektywności przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia gotowości do modyfikacji istniejących rozwiązań i zastępowania ich odpowiednio szybko wyselekcjonowanymi propozycjami w ramach tzw. nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania. Tak pojętej elastyczności zarządzania powinna towarzyszyć większa egzekucja w zakresie efektywności zarządzania.

This article takes up the problem of part the modern management methods and tools for efficiency of firm. It points at need to choice both the approach and tools of management. It also underlines the necessity using the efficiency like a criterion in this choice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mody w zarządzaniu i co z nich wynika (2001), "Zarządzanie na Świecie", nr 4.
  2. Rigby D. (2001), Management Tools and Techniques. A Survey, "Califomia Management Review", vol. 43, nr 2.
  3. Simons R., Davilla A. (1998), How High is your Return on Management, "Harvard Business Review" , vol 7-6, nr 1.
  4. Sommer Ch. (2002), Manager en voque, "Brand Eins", nr 8, za: "Zarządzanie na Świecie", nr 11.
  5. Stadeimann M., Lux W. (2000), Alles nur neu Verpact, Aktuelle Managementkonzepte Kritisch betrachtet, "IO Mangaement", nr 12. ^
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu